THAY MẶT KÍNH IPHONE – IPAD

Giá thay đổi mỗi ngày, quý khách gọi trực tiếp để có giá tốt nhất , Bấm F3 , gõ model đời máy để tìm kiếm nhanh nhất

 

THAY MẶT KÍNH (MK) – CẢM ỨNG IPHONE ZIN

( GIÁ ĐÃ BAO CÔNG THÁO RÁP – BẢO HÀNH )

Thay mặt kính chuẩn zin liền ron- bao xài không ngã màu:

• MK IP4 : 100K ( màn hình nguyên bộ : 350k)
• MK IP5/IP5C/IP5S : 150K ( màn hình nguyên bộ : 5S 550k / 5 600K)
• MK IP6 : 200K ( màn hình nguyên bộ : 800k)
• MK IP6+ : 300K ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
• MK IP6S : 250K ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
• MK IP6S + : 300K ( màn hình nguyên bộ : 1800k)
• MK LIỀN RON IP7 : 350K ( màn hình nguyên bộ : 1400k)
• MK LIỀN RON IP7+ : 400K ( màn hình nguyên bộ : 2300k)
• MK LIỀN RON IP8 : 350K ( màn hình nguyên bộ : 2500k)
• MK LIỀN RON IP8+ : 450K ( màn hình nguyên bộ : 2900k)
• MK IP10/IPX :1500K ( màn hình nguyên bộ : call )
• MK C/U IP10/IPX :2000K ( màn hình nguyên bộ : call )

Phí Thay Cảm Ứng Cho Màn Hình Iphone Lô :

• Iphone 4/4s : 200K
• Iphone 5/5s/5c : 250k
• Iphone 6 : 280k
• Iphone 6 plus : 350k

THAY MẶT KÍNH – CẢM ỨNG IPAD ZIN

( GIÁ ĐÃ BAO CÔNG THÁO RÁP – BẢO HÀNH )

• Mặt Kính Ipad air 2 : 800k ( Cảm Ứng Zin : 1000k / màn hình nguyên bộ :4400k)
• Mặt Kính Ipad mini 4 : 700k ( Cảm Ứng Zin : 1000k / màn hình nguyên bộ :3000k)
• Cảm Ứng Ipad 2/3/4 : 380K (màn hình nguyên bộ :1400k )
• Cảm Ứng Ipad Air 1 : 650k (màn hình nguyên bộ :2300k)
• Cảm Ứng Ipad mini 1/2 : 550k (màn hình nguyên bộ :MINI1 1300k / MINI2 : 1T900K)
• Cảm Ứng Ipad mini 3 : 600k (màn hình nguyên bộ :2200k)
• Mặt Kính Ipad Pro 9.7 : 800k ( Cảm ứng Zin 1T400K / màn hình nguyên bộ :3900k)
• Mặt Kính Ipad Pro 12.9 : 1500k ( Cảm ứng zin 2T400K /màn hình nguyên bộ :4200k )
• MK Ipad Pro 12.9 (2017) : 1500k ( màn hình nguyên bộ :6900k )
• MK Ipad Pro 10.5 : 1100k ( Cảm ứng : 2900k / màn hình nguyên bộ :7300k )

HOÀNG MINH VIỆT
Customer Support