Giá thay đổi mỗi ngày, quý khách gọi trực tiếp để có giá tốt nhất , Bấm F3 , gõ model đời máy để tìm kiếm nhanh nhất

 


 

 

BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH – CẢM ỨNG SAMSUNG 

( Vui lòng cộng thêm công tháo ráp 100K-300k )

 

• MK A3(2015) (A300) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1450k)
• MK A5(2015) (A500) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1650k)
• MK A7(2015) (A700) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 2100k)
• MK A8(2015) (A800) LOẠI ZIN :300K – ( màn hình nguyên bộ : 2600k)
• MK A3(2016) (A310) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1650k)
• MK A5(2016) (A510) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 2100k)
• MK A7(2016) (A710) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 2300k)
• MK A8(2016) (A810) LOẠI ZIN :350K – ( màn hình nguyên bộ : 2900k)

• MK A6(2018) (A810) LOẠI ZIN :300K – ( màn hình nguyên bộ : 2100k)
• MK A6 plus(2018) (A810) LOẠI ZIN :350K – ( màn hình nguyên bộ : 2450k)
• MK A8(2018) (A530) LOẠI ZIN :350K – ( màn hình nguyên bộ : 2300k)
• MK A8 PLUS (2018) (A730) LOẠI ZIN :400K – ( màn hình nguyên bộ : 2500k)
• MK A9 (2016) (A910)/ A9 PRO LOẠI ZIN :300K – ( màn hình nguyên bộ : 2300k)
• MK A3(2017) (A320) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1850k)
• MK A5(2017) (A520) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 2000k)
• MK A7(2017) (A720) LOẠI ZIN :300K – ( màn hình nguyên bộ : 2500k)
• MK S1/M110S: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 700k)
• MK S2/M250S: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 700k)
• MK E120: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1000k)
• MK E110/SC -03D: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
• MK I727: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
• MK I777: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
• MK I9250/I515/SC-04D: 300K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
• MK I9020: 300K – ( màn hình nguyên bộ : 900k)
• MK T959: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 900k)
• MK I897: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 900k)
• MK I9070: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 900k)
• MK I997: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 900k)
• MK T989: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
• MK C/U MEGA 6.3inch/I9200/I9205/E310: 400K – ( màn hình nguyên bộ : 1000k)
• MK C/U MEGA 5.8inch/I9152: 350K – ( màn hình nguyên bộ : 900k)
• MK C/U GALAXY WIN 8552: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
• MK C/U GALAXY CORE 8262: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
• MK C/U GALAXY TREND 7560: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)
• MK C/U GALAXY TREND PLUS7580: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)
• MK C/U GRAND 1 I9082: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
• MK C/U GRAND 2 G7102: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
• MK C/U PREMIER I9260: 250K – ( màn hình nguyên bộ : k)
• MK C/U CORE PREMIE G360: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
• MK C/U CORE 2 DOU G355H: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
• MK C/U CORE PLUS G350: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
• MK C/U GRAND PRIME G530: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
• MK C/U GRAND PRIME G531: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
• MK C/U GALAXY V/G313: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)

• MK NOTE 1 N7000: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 800k)
• MK NOTE 1 AT&T I717: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 800k)
• MK NOTE 2 N7100: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1500k)
• MK NOTE 3 N900: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1800k)
• MK NOTE 3 NEO/N750: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 2400k)
• MK NOTE 4 N910: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 2500k)
• MK NOTE EDGE/N915A: 650K – ( màn hình nguyên bộ : 2700k)
• MK C/U NOTE EDGE/N915A: 1250K – ( màn hình nguyên bộ : 2800k)
• MK NOTE 5 N910: loại ZIN : 400K – ( màn hình nguyên bộ : 3000k)
• MK NOTE FE: loại ZIN : 1400K – ( màn hình nguyên bộ : 3150k)
• MK NOTE 8 : loại ZIN : 1200K – ( màn hình nguyên bộ : 4800k)

• MK GALAXY ALPHA G850:250K – ( màn hình nguyên bộ : 1150k)
• MK S3 I9300: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
• MK S3 MINI I8190: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 800k)
• MK S4 I9500: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
• MK S4 MINI I9190: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1500k)
• MK C/U galaxy J: 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1700k)
• MK S5 (G906): 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)
• MK S5 MINI (G800): 200K – ( màn hình nguyên bộ : k)
• MK S5 ACTIVE: 400K – ( màn hình nguyên bộ : 1700k)
• MK s6/ G920 LOẠI ZIN:300K – ( màn hình nguyên bộ : 2450k)
• MK s6 EDGE G925 :600K – ( màn hình nguyên bộ : 2500k)
• MK C/U s6 EDGE G925 :1000K – ( màn hình nguyên bộ : 2500k)
• MK s6 edge plus G925 :1200K – ( màn hình nguyên bộ : 4500k)
• MK C/U s6 edge plus G925 :1700K – ( màn hình nguyên bộ : 4500k)

• MK s7/ G920 LOẠI A:300K – ( màn hình nguyên bộ : 2800k)
• MK s7/ G920 LOẠI ZIN:350K – ( màn hình nguyên bộ : 2800k)
• MK s7 EDGE G935 :700K – ( màn hình nguyên bộ : 3500k)
• MK C/U s7 edge G935 :1200K – ( màn hình nguyên bộ : 3500k)
• Mk s8/s8 edge/ G950: 800K – ( màn hình nguyên bộ : 3500k)
• MK S8 PLUS/ G955 ZIN: 900K – ( màn hình nguyên bộ : 3800k)
• MK CẢM ỨNG S8 PLUS/ G955 ZIN: 1800K
• MK S9 ZIN: 1100K – ( màn hình nguyên bộ : 4000k)
• MK S9 PLUS ZIN: 1200K – ( màn hình nguyên bộ : 3800k)

• MK E5 (E500):200K – ( màn hình nguyên bộ : 1700k)
• MK E7 (E700):200K – ( màn hình nguyên bộ : 2200k)

• MK J4/J400 LOẠI ZIN :400K – ( màn hình nguyên bộ : 1850k)
• MK J6/J600 LOẠI ZIN :450K – ( màn hình nguyên bộ : 1950k)
• MK J6/J800 LOẠI ZIN :600K – ( màn hình nguyên bộ : 1950k)

• MK C/U J1(2015)/J100: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)
• MK C/U J1 MINI J105: 300K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)

• MK J5(2015) (J500) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
• MK J7(2015) (J700) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1800k)

• MK J1(2016) (J120) :200K – ( màn hình nguyên bộ : 1150k)
• MK J2 (2016) (J200) :200K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
• MK J2 PRO (2018) (J250) LOẠI ZIN:250K – ( màn hình nguyên bộ : 1550k
• MK J5(2016) (J510) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
• MK J7(2016) (J700) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1600k)
• MK J3 (2016) (J320)LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
• MK J3 PRO (J3119) :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
• MK J3 PRO (J330) LOẠI ZIN:250K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
• MK J3 (2017) (J320) :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)

• MK J5 PRO LOẠI ZIN:250K – ( màn hình nguyên bộ : 1800k)
• MK J7 (2017) :250K – ( màn hình nguyên bộ : 2000k)
• MK J7 PRO (J730) LOẠI ZIN:200K – ( màn hình nguyên bộ : 1800k)
• MK J7 PRO (J730) LOẠI ZIN:250K – ( màn hình nguyên bộ : 1800k)
• MK J7 PLUS (C710) LOẠI ZIN:200K – ( màn hình nguyên bộ : 2000k)
• MK J7 PLUS (C710 LOẠI ZIN:250K – ( màn hình nguyên bộ : 2000k)
• MK J7 MAX :300K – ( màn hình nguyên bộ : k)
• MK J2 PRIME /532:250K – ( màn hình nguyên bộ : 700k)
• MK J3 PRIME /:350K – ( màn hình nguyên bộ : k)
• MK J5 PRIME / G570 LOẠI A :200K – ( màn hình nguyên bộ : 850k)
• MK J5 PRIME / G570 LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 850k)
• MK J7 PRIME / G570 LOẠI A :200K – ( màn hình nguyên bộ : 850k)
• MK J7 PRIME / G570 LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 850k)
• MK C/U ON 7/SM –G600: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 800k)
• MK C/U ON 5/G5520: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 800k)
• MK C5 LOẠI ZIN: 350K – ( màn hình nguyên bộ : k)
• MK C7 LOẠI ZIN: 350K – ( màn hình nguyên bộ : k)
• MK C9/C9 PRO LOẠI ZIN: 350K – ( màn hình nguyên bộ : 2500k)

SAMSUNG TAB

• MẶT KÍNH TAB A 2016 (7in) /T285: 350K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
• MK C/U TAB A 2016 (10in)/ T585: 600K – ( màn hình nguyên bộ : 2250k)
• MK C/U TAB T385: 600K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)

• MK C/U TAB A P355 (8in): 550K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)
• MK C/U TAB A T355 (8in): 550K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)
• MK C/U TAB A P555 (8in): 550K – ( màn hình nguyên bộ : 2300k)
• MK C/U TAB A T555 (8in): 450K – ( màn hình nguyên bộ : 2300k)
• MK C/U TAB E T561 (9.6in): 550K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)
• MK C/U TAB E T377/T375 (9.6in): 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1000k)

SAMSUNG GALAXY TAB 1

• MK C/U P7500/P7510: 400K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
• MK C/U P7300/P7310: 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)

SAMSUNG GALAXY TAB 2

• MK C/U P1000/I987/SC-01C/I800/T849/M180s/P100:350K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)
• MK C/U P3100/P310/P3113/P3110/:350K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)
• MK C/U P5100/P5110/P5115/:450K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
• MK C/U P6200/P6201/P6211/SC – 012E: 350K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)

SAMSUNG GALAXY TAB 3

• MK C/U P5200/N800: 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1500k)
• MK C/U T111/T110 : 350K – ( màn hình nguyên bộ : 750k)
• MK C/U T116 : 350K – ( màn hình nguyên bộ : 750k)
• MK C/U T21/T211 : 350K – ( màn hình nguyên bộ : 750k)
• MK C/U T311/T310 (8in) : 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1100k)
• MK C/U P600/P601( note 10in) : 700K – ( màn hình nguyên bộ : 3000k)

SAMSUNG GALAXY TAB 4

• MK C/U T231/ T230 : 400K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)
• MK C/U T331 : 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1500k)
• MK C/U Tab pro T321/ T320/T325 : 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1600k)
• MK C/U T530/ T531 : 550K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)

• MK C/U (note 8) N5100 : 550K – ( màn hình nguyên bộ : 1800k)
• MẶT KÍNH TAB S T805 : 800K – ( màn hình nguyên bộ : 3700k)
• MẶT KÍNH TAB S T705 : 800K – ( màn hình nguyên bộ : 3800k)
• MẶT KÍNH TAB S2 T715 : 700K – ( màn hình nguyên bộ : 3200k)
• MẶT KÍNH TAB S2 T815 : 800K – ( màn hình nguyên bộ : 3500k)
• MK C/U galaxy tab pro 12.9/T900/T905 : 1200K – ( màn hình nguyên bộ : 3500k)
• MK C/U NOTE pro 12.2/P900/P905/P905 : 1200K – ( màn hình nguyên bộ : 3500k)

 

QUY TRÌNH SỮA CHỮA TẠI ÉP KÍNH CẢM ỨNG

  •  Nhận máy thông báo rõ tình trạng bệnh và báo chi phí sửa chữa
  • Khách hàng ký tên lên main và màn hình
  • Thay mặt kính bảo hành vĩnh viễn bụi bọt, bong tróc
  • Thay cảm ứng bảo hành 15 ngày
  •  Quý khách xem trực tiếp kỹ thuật thay thế và chờ lấy từ 30 đến 60 phút
  • Cam kết sử dụng linh kiện chuẩn zin chính hãng
  • Tặng dán cường lực và nhiều chế độ hậu mãi khác        
  • Mặt kính sau khi ép đẹp như kính zin máy 100%

ÉP KÍNH CẢM ỨNG

294 Nguyễn Văn Nghi F7 Quận Gò Vấp HCM

Hotline : 0976333381 – 08 3838 9393